Omfangsdræn

Entreprenør BS Kristiansen

Ganske enkelt håndværk Tlf.: 29 24 14 92

Omfangsdræn

 

Onfangsdræn

Et omfangsdræn lægges langs bygningens yderfundament. Det beskytter kældervæggen mod nedsivende overfladevand og vandtryk fra høj grundvandsstand.

 

Drænsystemer til bortledning af nedsivende overfladevand etableres, når jorden er tæt (leret), og når grundvandsspejlet ligger under fundamenterne. Drænsystemer til sænkning af grundvandsspejlet udføres, når jorden er tæt (leret), og når grundvandet står højt. I sandet jord med lavt grundvandsspejl udføres ikke drænsystemer. I sandet jord med højt grundvandsspejl kan grundvandet ikke fjernes med et drænsystem.

Artikel om omfangsdræn fra Bolius.dk

Grafik og tekst © BS-Kristiansen.dk 2018