Dræn

Har du fugtproblemer kan en løsning være at etablere et dræn.

Man bør dog først få undersøgt om det, er det der skal til eller der er andre forhold der går sig gældene.

Hvilke dræn

Hvis det blever besluttet at løsningen er dræn er der flere måder det kan gøres på, som alle er afhængige af forholdene, der skal undersøges nærmerer inden man lægger sig fast på hvilken af drænløsningerene der er bedst til dit projekt.

danskbyggeri logo
Entreprenør Århus, Randers og Ebeltoft

Stik dræn

Stikdræn er en løsning man oftest bruger i nybyggeri, da det kan være omkostningsfuldt at etablerer i en eksisterende bygning.

Det kan hvis forholdene tillader det tilvælges når man får udført omfangsdræn, fordi et stikdræn kan funger som en udluftning af gulvet under huset, og man derved fjerne faren for radon i indeklimaet.

Omfangsdræn

Omfangsdræn er den mest udbredte form for dræn, hvor man i samme arbejdsgang isolere ydervæggen, da man alligevel har blotlagt den del af facaden der ligger under jorden (fundamentet). Man vil med den rigtigt løsning, opnå et en meget våd væg vil kunne udtørres, også selvom den står i vand under drænet.

Net dræn

Netdræn bygger på de samme principper som stikdræn, men er mere omfattende, men vil også hvis der er udført korrekt, fjerne risikoen for radon i huset.