Garanti

Garanti / Kvalitetssikring på kloakarbejde

Der er altid garanti på aut.kloakarbejde, der er iflg. købeloven 10 års garanti på kloakarbejde.

​Kvalitetssikring​

Den lovpligtige kvalitetssikring foregår hos Byggeriets Kvalitetskontrol, hvilket også er en garanti for et sikkert og veludført arbejde.

Der er altid garanti på Aut. kloakarbejde, så det man skal sikre sig som kunde, er at man benytter en Aut. Kloakmester der har papirene iorden, og er sit ansvar bevist.

danskbyggeri logo
Entreprenør Århus, Randers og Ebeltoft

Autoriseret arbejde

Alt kloakarbejde er autoriseret arbejde.

Det siger loven – uanset om det drejer sig om nye installationer eller reparation af eksisterende kloakker.

Undtaget fra kravet om autorisation som kloakmester er udførelse af nedsivningsanlæg med tilhørende ledninger til bortledning af regnvand fra tag på beboelsesbygninger med tilknyttede udhuse, carporte og garager eller på landbrugsejendommes driftsbygninger.

Stk. 2. Undtagelsen er betinget af, at anlægget anbringes på ejendommens egen grund og i øvrigt udføres efter de gældende forskrifter i Bygningsreglementet og bestemmelser udstedt i medfør af lov om miljøbeskyttelse.

Stk. 3. Undtagelsen giver ikke ret til uden autorisation som kloakmester at foretage afpropning eller øvrige indgreb i eksisterende afløbsinstallationer, ligesom udførelse af afløbsinstallationer i forbindelse med udførelse afregnvandsanlæg til brug af regnvand, til wc-skyl og vaskemaskiner ikke omfattes af undtagelsesbestemmelsen.

Forbrugerne vil jævnligt støde på firmaer, der tilbyder at udføre kloakarbejde uden at være i besiddelse af den lovpligtige autorisation. Danske Kloakmestre og Byggeriets Kvalitetskontrol A/S opfordrer derfor forbrugerne til – inden man indgår aftale om udførelse af kloakarbejde – at bede virksomheden om dokumentation for, at den er autoriseret og arbejder efter det lovpligtige kvalitetsstyringssystem. Du kan selv kontroller om firmaet har autorisation til at udfører kloakarbejde, gå ind på sikkerhedsstyrelsens hjemmeside og søg på firmaet ved at trykke her.

Det er bygherrens/husejerens ansvar, at loven bliver overholdt. Ved at benytte en autoriseret kloakmester, påtager kloakmesteren sig ansvaret for, at kloakarbejdet udføres korrekt, at installationen er i forsvarlig stand, og at de nødvendige tilladelser er på plads.

Se om din VVS/EL INSTALLATØR og KLOAKMESTER er autoriseret på www.sik.dk​