Rottespærre

En rottespærre er en installation, der skal forhindre kloakrotter i at trænge ind i bygninger fra hovedkloakkerne.

De opsættes typisk i kloakstikledninger og regnvandsledninger, der danner afløb fra bygninger ud til en hovedkloak.

Hvis forhindringen er opsat i en faldstamme, benævnes de rottestop og skal forhindre, at rotterne spreder sig yderligere i bygningerne.

danskbyggeri logo
Entreprenør Århus, Randers og Ebeltoft

Hvem må montere rottespærre?

I en ændring i bekendtgørelsen om bekæmpelse af rotter som trådte i kraft den 12-6-2013, stilles der nye krav om, hvem som må montere rottespærre.

I bekendtgørelsen står følgende: “Personer ansat i virksomheder med autorisation som kloakmester, og som er uddannet kloakmester, anlægsstruktør eller kloakrørlægger, skal for at kunne opsætte rottespærre, jf. § 20, stk. 1, nr. 3, senest den 31. december 2013 have erhvervet bevis på at have bestået kursus om rotters adfærd og biologi mv. i forbindelse med opsætning af rottespærre, jf. § 20, stk. 3.”

​Den enkelte husejer må altså ikke selv erhverve sig en rottespærre for derefter selv at foretage montagen af denne.

Det er forbundet med stor risiko for tilstopning af kloaksystemet, og dermed være forbundet med omkostninger til spuling mm. hvis dette ikke overholdes.

Det er vigtigt, at det er personer med den rette uddannelse som foretager montage, eftersyn og vedligeholdelse af rottespærren, da det er deres faglige vurdering som afgør om rottespærren er egnet til montering i hvert enkelt tilfælde, ud fra dimension, hvilket fald kloakken har samt hvor stort et flow som forekommer i kloaksystemet.

​Man opfordre til, at man ved montage og eftersyn af rottespærre altid tager kontakt til sin lokale kloakmester, og her igennem får foretaget en korrekt håndtering af rottespærene.